Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Aquestes condicions regeixen l’accés i la utilització per part de l’Usuari de la Pàgina www.editorialproxima.com (d’ara endavant Pàgina Web), i tot allò relacionat amb la contractació de serveis i productes que en aquesta s’ofereixen.
El titular de la Pàgina Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització del contingut de les presents Condicions Generals d’Ús, així com dels elements que integren el disseny i configuració de la Pàgina Web.

2. Titularitat del lloc web.
En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’informem que el titular del lloc web www.editorialproxima.com és Julian Bueno Ardila, amb domicili social a Barcelona proveït de NIF número 60028601G amb e-mail julian@editorialproxima.com i amb número de telèfon 678714528.

3. Condicions d’Ús.

3.1 Accés a la Pàgina Web .
L’accés a la pàgina Web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.
La navegació per la pàgina web, no exigeix el previ registre de l’usuari.

3.2 Normes d’utilització de la Pàgina Web.
Els usuaris d’Internet que accedeixen a la Pàgina Web assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de l’esmentat web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’ús. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la Pàgina Web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció, en la qual es vegi implicat, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol norma d’utilització. El Titular de la Pàgina Web té el dret a sol·licitar indemnització per danys i perjudicis.

3.3 Exclusió de responsabilitat.
L’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació de la Pàgina Web, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant del Titular de la Pàgina i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts.

3.4 Continguts i serveis enllaçats a la Pàgina Web.
El Titular de la Pàgina rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a la Pàgina Web. Només serà responsable en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de suposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars del mateix, ni la recomanació, promoció, o identificació del titular de la pàgina web amb les manifestacions, opinions, continguts o serveis que aquests llocs enllaçats continguin

3.5 Propietat Intel·lectual i Industrial. 
Tots els continguts de la Pàgina Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat del Titular de la Pàgina Web o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent, en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de la Pàgina Web o de tercers, sense que es pugui entendre que el mer accés a la Pàgina web comporti algun dret sobre els mateixos.

4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals d’Ús i Contractació fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Titular de la Pàgina Web i l’Usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecto d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili del Titular de la Pàgina Web, tret que legalment s’estableixi el contrari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en virtut del seu article 5, s’informa als usuaris de la Web que les dades recaptades a través de formularis posats a la seva disposició a la Web seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de Julián Bueno Ardila, degudament declarat davant l’AEPD. Julián Bueno Ardila amb domicili a Barcelona amb NIF 60028601G com a responsable de l’esmentat fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los solament per a les finalitats pròpies del funcionament de la Web. Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat haurà de dirigir-se per escrit a Julián Bueno Ardila, mitjançant correu electrònic a julian@editorialproxima.com o telefònicament al 678714528

Este sitio web utiliza cookies para ofrecer la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando es porque estás de acuerdo con las cookies y nuestra política de cookies, Ver Aviso Legal si lo necesitas.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies